اقتصاد و اشتغال مشکل اساسی کشور است

دکتر حمیدی در نشست هم اندیشی معاون اقتصادی رئیس جمهوری با دانشگاهیان و نخبگان استان مرکزی عنوان نمود:

اقتصاد و اشتغال مشکل اساسی کشور است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ نشست هم اندیشی معاون اقتصادی رئیس جمهوری با دانشگاهیان و نخبگان استان مرکزی روز پنجشنبه 17 بهمن در استانداری برگزار شد.

دکتر حمیدی در این نشست اظهار کرد: اقتصاد و اشتغال مشکل اساسی کشور و جوانان آینده ساز کشور است، جامعه جهانی همسان پیکر موجود زنده است و ارتباطات بین کشورها همچون شریان های حیاتی رساننده خون و اکسیژن است.

وی افزود: کشور ما نیز به عنوان عضوی از پیکره جهانی نیازمند ارتباطات با سایر اعضاست چراکه عضوی از جامعه جهانی که ارتباط خود را با سایر اعضا از دست دهد تیره و تباه می شود.

رئیس دانشگاه اراک تصریح کرد: روابط عزتمندانه، تجارت بین المللی و ارتباطات علمی با سایر مراکز علمی دنیا عامل حیات کشورهاست و شکوفایی اقتصاد و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

دکتر حمیدی با بیان اینکه اقتصاد و اشتغال نابسامان جوانان ما را نیز نگران کرده گفت: حکومت و دولت باید اقدامات اساسی جهت اتصال ایران به جامعه جهانی انجام دهند.

وی در خصوص نقش دانشگاه ها گفت: با قطعیت می توان گفت عملکرد، به