نظرسنجی

میزان رضایت شما از رشته زبان و ادبیات عربی چقدر می باشد؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

رزومه دکتر محمد جرفي

باسمه تعالی و له الحمد

رزومه دکتر محمد جرفي

تحصیلات

مقطع

سال اخذ

دانشگاه

 

پایان نامه

لیسانس

1366

دانشگاه شهيد چمران

 

-

فوق لیسانس

1375

تربیت مدرس تهران

 

الغزل و خصائصه عند الشريف الرضي

دکترا

1386

دانشگاه تهران

 

شرح ديوان الشريف الرضي

 

سوابق تدریس

1-   تدریس دروس مختلف عربي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه اراک 14 سال

 

مقالات

نام مقاله

مجله

درجه

سال چاپ

الشريف الرضي و خصائص شعره

مجله دانشگاه اهواز

علمی پژوهشی

1380

ابن العميد الوزير العالم و الأيب الإيراني

مجله علوم قرآني اهواز

علمی پژوهشی

1381

الفنية في شعر الشريف الرضي

مجله دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

1386

مع الخنساء

مجله الوفاق العربي

ساير

1376

مع أبي تمام الطائي

مجله الوفاق العربي

ساير

1376

مع ابن العميد

مجله الوفاق العربي

ساير

1377

مع الكميت الأسدي

مجله الوفاق العربي

ساير

1377

مع دعبل الخزائي

مجله الوفاق العربي

ساير

1378

مع النابغة الجعدي

مجله الوفاق العربي

ساير

1378

مع الشريف الرضي

مجله الوفاق العربي

ساير

1380

 

راهنمايي و مشاوره پایان نامه

عنوان پایان نامه

دانشجو

مسوولیت

سال دفاع

معنا شناسي واژگان مترادف قرآن

روح الله کرمی

مشاوره

1389

فضايل اهل البيت در آثار مسيحيان لبنان

نسرین نوروزی

راهنمايي

1389

بررسي و تحليل اشعار علويات در ديوان عبد المنعم الفرطوسي

علي اصغر خرم آبادي

راهنمايي

1389

المدح في شعر صفي الدين الحلي

كريم جلالي

راهنمايي

1389

بررسي تطبيقي شعر جواهري و ملك الشعراء بهار

راضيه قاسميان

مشاوره

1389

بررسي تطبيقي خرد گرايي در شعر متنبي و ناصر خسرو

زهرا احمد لو

راهنماي

1389

روابط بينامتني اشعار باروردي و شعر جاهلي

سجاد عربی

مشاوره

1389

rss