دكتر ابراهيم اناري بزچلوئي

باسمه تعالي

مشخصات فردي:

دکتر ابراهيم اناری بزچلوئی

استخدام رسمی - قطعی

مرتبه علمي:‌ دانشیار پایه 15 گروه زبان وادبیات عربی

دانشگاه اراک، متولد 1349

آدرس پست الكترونيك: i-anari@araku.ac.ir

الف) سوابق تحصيلی

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

مدت دوره تحصيل

عنوان پايان نامه

معدل

آغاز

پايان

ديپلم

 

فرهنگ وادب

 

دبيرستان رشيدي شهرستان کميجان

1364/7/1

1368/3/30

ــــــــــ

16/50

کارشناسي

دبيري زبان و ادبيات عربي

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

1368/7/1

1372/2/7

ـــــــــــ

17/64

کارشناسي ارشد

زبان وادبيات عربي

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قم

 

1373/11/1

 

1375/11/30

«طه حسين بين الاصالة و التغرب في نظرية الشعر الجاهلي»

درجه پايان­نامه: عالي، نمره: 19

 

18/41

 

دکتري

 

زبان و ادبيات عربي

 

دانشگاه تهران

 

1378/7/1

 

1383/10/27

« نقد و بررسي جمعيت­هاي ادبي معاصر و تأثير آن بر تحولات ادبی ­معاصر عرب»

درجه پايان­نامه:عالي، نمره: 50/19

 

18/18

 
ب) سوابق اجرايی

رديف

فعاليت اجرايي

تاريخ شروع

تاريخ پايان

1

دبير آموزش و پرورش دبيرستانهاي استان مرکزي و استان تهران به مدت سيزده سال (تاکنون جهت احتساب در سوابق به دانشگاه ارائه نشده است)

1368/7/1

1381/1/1

2

بورسيه دانشگاه اراک

1381/1/1

1383/6/31

 

3

 

استخدام در دانشگاه اراک

استخدام  پیمانی 5/12/1383

استخدام رسمی _ آزمایشی

14/08/1387

استخدام رسمی – قطعی

1394/03/16

4

معاون اداري مالي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اراک

1385/3/21

1385/12/26

5

مدير امور دانشجويي دانشگاه اراک

1385/12/26

1386/08/30

6

معاون گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراک

1386/08/30

1386/10/11

7

معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اراک

1386/10/11

1387/7/11

8

مدير کل امور آموزشي دانشگاه اراک

1387/7/13

1389/2/21

9

عضو شوراي دانشگاه اراک

1387/2/2

1395/8/6

10

عضو کارگروه بررسي توانايي علمي هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي

1388/7/1

تا کنون

11

عضو هيأت کرسي­هاي آزادانديشي دانشگاه اراک

1390/1/31

1392/01/31

12

استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراک

1385/2/9

1390/8/4

13

عضو کارگروه نظارت وارزيابی دانشگاه­های پيام نور

1391/8/21

1392/8/21

14

مدير کل امور آموزشي دانشگاه اراک

1392/12/12

1395/06/20

15

دستیار نماینده تام الاختیار دانشگاه اراک در امور آزمونها

1392/12/12

1395/06/20

16

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه اراک

1392/12/12

1395/06/20

17

عضو هيأت مميزه دانشگاه اراك

1395/12/22

تاكنون

18

رئيس كميسيون تخصصي علوم انساني، اجتماعي و رفتاري، زبان و ادبيات

(در دوره سوم هيأت مميزه دانشگاه اراك)

1396/12/25

تاكنون

19

عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني

1396/08/03

1397/03/07

20

مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي

1397/03/07

تاكنون

 

ج) سوابق پژوهشی

1) کتاب­

 

نام کتاب

نوع فعالیت

انتشارات

نام همکار

وضعیت

سال

۱

دانشنامه فلسطين

ترجمه

دفتر نشر ترجمه و فرهنگ اسلامی

ابراهيم اناری بزچلوئی

چاپ شده

1380

۲

نگاره های فارسی بر سنگ­نوشته ادب عربی

ویراستار علمی و ادبی

دانشگاه اراک

ابراهيم اناری بزچلوئی

چاپ شده

1389

 

 

2) طرح پژوهشی

 

نام طرح

همکار طرح

محل اجرای طرح

زمان شروع طرح

زمان پایان طرح

1

بررسی حماسه سرايي در ادبيات عربي وعلل گسترش دير هنگام آن

ابراهيم اناری بزچلوئی

دانشگاه اراک

1386-11-10

01- 1388-10

 

3) مقاله ­های علمی پژوهشی

 

نام مقاله

مجله

همکار

وضعیت

سال

۱

بررسي نشانه هاي نوآوري در شعر برخي از شاعران نئوكلاسيك معاصر عرب

مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبيات وعلوم انسانی دانشگاه تهران

دکتر عبدالحسین فقهی

چاپ شده

بهار

1383

۲

المقارنة بين الصفة في اللغتين العربية و الفارسية

مجله اللغة العربية و آدابها دانشگاه قم

دکترسید ابوالفضل سجادی

چاپ شده

بهار و تابستان

1389

۳

نشانه‌شناسي  قصيده «سفر أيوب» بدر شاكر السياب

مجله ادب عربی دانشگاه تهران

سمیرا فراهانی

چاپ شده

زمستان

1390

4

دراسة قصیدة الفوز و الامان فی مدح صاحب العصر و الزمان

آفاق الحضارة الاسلامية پژوهشگاه علوم انسانی

دکترسید ابوالفضل سجادی

چاپ شده

بهار و تابستان

1390

5

بررسی اصطلاحات بينامتنی در زبان فارسی و عربی با تكيه بر نظريه ژرار ژنت

مجله ادب پژوهي دانشگاه گیلان

سكينه رنجبران

چاپ شده

پاييز

1391

6

مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر؛ پژوهشی عملی در نمونه­هایی از اشعار رهی معیری، هوشنگ ابتهاج و مشیری

فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی

 

احمد امیدوار

چاپ شده

زمستان

1391

 

7

هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی مطر

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

دکتر حسن مقیاسی

سمیرا فراهانی

چاپ شده

زمستان

1391

8

هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر أمل دنقل

مجله ادب عربی دانشگاه تهران

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1394

9

متناسب سازی نظریه های گفته­پردازی و باورپروری و مربع معناشناسی در مطالعات قرآنی جزء 29و30

دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های زبان شناختی قرآن دانشگاه اصفهان

زهرا شیخ حسینی

چاپ شده

1394

10

هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور

مجله نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد

دکتر حسن مقیاسی

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1394

11

بررسی بینامتنی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهج البلاغه

فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه همدان

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1394

12

تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با توجه به نظریه مشروط به صدق

مجله لسان مبين

فاطمه نظیری

در حال داوري

1396

 

4) مقاله ­های علمی- تخصصی

 

نام مقاله

مجله

همکار

وضعیت

سال

۱

رؤية جديدة الی المعلقات بين التوثيق و التضعيف

آفاق الحضارة الاسلامية پژوهشگاه علوم انسانی

دکترسید ابوالفضل سجادی

چاپ شده

فروردين

۱۳۸۸

 

5) مقاله­های همایشی

ردیف

نام مقاله

نام همايش

همکار

وضعیت

سال

۱

نگاهی تطبيقی به طنز سياسی-اجتماعی نسيم شمال و احمد مطر

همايش كشوري افسانه

(نقد و تحليل شعر معاصر ايران از نيما تا امروز)

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1389

۲

بررسی آماری و ارزيابی ترجمه‌های رباعيات خيام در جهان عرب

هفتمين مجمع بين المللی استادان زبان و ادبيات فارسی

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1390

۳

رابطه سبك‌شناسي و علم آمار

(با تكيه بر معرفي نظريه تنوع واژگان جانسون)

نخستين همايش نظريه و نقد ادبی مجموعه مقالات نامه نقد

احمد امیدوار

چاپ شده

1390

4

طرح‌واره‌های تصوری در نهج‌البلاغه

نخستین همایش ملی نهج­البلاغه و ادبیات

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1391

5

عناصر پويايي و حيات در تصويرهای ادبی نهج‌البلاغه

نخستین همایش ملی نهج­البلاغه و ادبیات

سكينه رنجبران

چاپ شده

1391

6

كاركرد سه رنگ سبز، سرخ و سياه در اشعارشفيعی كدكنی، ادونيس و البياتی

ششمين دوره همايش پژوهش‌های ادبی

سكينه رنجبران

چاپ شده

1391

7

بررسي كاركرد صور خيال در خطبه فدكيه حضرت زهرا (س)

همايش بين‌المللی حضرت زهرا(س)

سكينه رنجبران

چاپ شده

1391

8

بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي شعري شفيعی كدكني و أدونيس درباره شعر معاصر فارسی و عربی

هفتمين همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي-دانشگاه علامه طباطبائي

سکینه رنجبران

چاپ شده

1391

9

بررسی تطبیقی نمادهای اجتماعی در شعر صلاح عبدالصبور و امیر هوشنگ ابتهاج

هشتمین همایش بین المللی              انجمن ترویج  استادان زبان و ادبیات فارسی

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1392

10

بررسی بینامتنی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهج البلاغه

همایش ملی بینامتنیت (التناص)

سمیرا فراهانی

چاپ شده

1393

11

نقد وبررسی روابط بینامتنی نظریه­ی «نظم­» عبدالقاهر جرجانی و نوام چامسکی

همایش ملی بینامتنیت (التناص)

عباد محمدیان

چاپ شده

1393

12

بررسی تأثیر خیام در اندیشه­های عبدالوهاب البیاتی و بدر شاکر السیاب

اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق

سکینه رنجبران

چاپ شده

1393

 

6) چکیده مقاله­های همایشی

 

نام مقاله

نام همايش

همکار

وضعیت

سال

۱

پروين اعتصامي و ملك حفني ناصيف شاعر معاصر

كنگره بزرگداشت يكصدمين سال  تولد شاعره متعهد پروين اعتصامي

ـــــــ

چاپ شده

1385

۲

پويايی زبان فارسي در معنا بخشي به كلمات عربی

ششمین مجمع بین­المللی استادان زبان و ادبیات فارسی

ـــــــ

چاپ شده

1387

3

تأثير زبان تازی بر نثر قائم مقام فراهانی

همایش کشوری علمی-پژوهشی قائم مقام فراهانی

ـــــــ

چاپ شده

1388

4

همانندی­های «گروه ربعه» و«عصبة العشرة»

همايش كشوري افسانه (نقد وتحليل شعر معاصر ايران از نيما تا امروز)

ـــــــ

چاپ شده

1389

5

بررسی تأثير خيام در جهان عرب با تكيه بر آثار و انديشه‌های اعضای «انجمن قلم»

هفتمين مجمع بين المللی استادان زبان و ادبيات فارسی

نرگس شیرازی

چاپ شده

1389

6

نقد و بررسی تطبيقی اصطلاحات بينامتنی در زبان فارسی و عربی

اولين همايش راهكارهای توسعه بين رشته‌ای در حوزه زبان و ادبيات عربی و پنجمين هم‌انديشی مديران گروه‌های زبان و ادبيات عربی

سکینه رنجبران

چاپ شده

1390

7

بررسی روابط بینامتنی خطبه­ فدکیه حضرت زهرا(س) و خطبه غدیر

همایش ملی امامت، غدیر و مسائل عصر حاضر – دانشگاه مازندران

سکینه رنجبران

چاپ شده

1391

8

بررسی روابط بینامتنی در اشعار عبدالوهاب البیّاتی و عطّار نیشابوری

همایش ملی بینامتنیت (التناص)

سکینه رنجبران

چاپ شده

1393

9

بررسی ترجمه سوره انسان از لحاظ واژه و ساختار در سه ترجمه منتخب

(فولادوند، گرمارودی و مجتبوی)

همایش بین المللی قرآن کریم

سکینه رنجبران

چاپ شده

1393

10

تجلی اخلاق حسنه پیامبر اکرم(ص) در مدائح نبوی محمود سامی البارودی

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر

سکینه رنجبران

چاپ شده

1394

 

7) پایان نامه­ها

 

عنوان پایان نامه

دانشجو

مقطع

راهنما- مشاوره

وضعیت

سال

۱

بررسي عناصر داستاني در رمان «شرق المتوسط» عبدالرحمن منيف

ليلا زنديه

ارشد

راهنما

دفاع شده

1389

۲

روابط بينامتنی اشعار محمود سامي بارودی و شعرجاهلی

سجاد عربی

ارشد

راهنما

دفاع شده

1389

۳

شعر عربي و شالوده‌شكني در شعر محمد الفيتوری

ندا نظری سنديانی

ارشد

راهنما

دفاع شده

1389

۴

تأثير بلاغی معانی و مفاهيم قرآن بر شعر سه تن از شاعران معاصر عرب

(أمل دنقل، محمد عفيفی‌مطر و صلاح عبدالصبور)

سمیرا فراهانی

ارشد

راهنما

دفاع شده

1390

۵

تصویر برتر در شعر پایداری فلسطین با بررسی موردی در شعر معین بسیسو

سمیه ماستری فراهانی

ارشد

راهنما

دفاع شده

1391

۶

بررسی تطبیقی جلوه­های پایداری در شعر بدوی الجبل و حمید سبزواری

محبوبه محمدی

ارشد

راهنما

دفاع شده

1391

7

بررسي شرح‌حال و آثار طيب صالح با تكيه بر عناصر داستان در رمان «موسم الهجرة إلي الشمال»

معصومه مولوی

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1389

8

بررسی و مقايسه‌ی ويژگی‌های مكتب رمانتيسم در آثار پرويز ناتل خانلری و خليل مطران

آزاده دشتبانی روزبهانی

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1389

9

چند معنايي در تفسير كشاف و مقايسه آن با آراء‌طبرسي در مجمع البيان

نرگس شیرازی

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1390

10

بررسی تطبیقی مدح معصومین در اشعار سید جعفر حلی و محمد حسین شهریار

علی کتیلی

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1391

11

نقد و بررسی تأثیر ساختار و مضامین شعری محمد الماغوط بر اندیشه و اشعار أمل دنقل

داود قاسمی

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1391

12

بررسی تصويرپردازی شعر بشاربن برد و ابوالعلاء المعری

زیبا شجیرات

ارشد

راهنما

دفاع شده

1392

13

نقد و بررسی نظریه­های نظم عبدالقاهر جرجانی در تفسیر زمخشری

نرجس مالمیر

ارشد

راهنما

دفاع شده

1393

14

بررسی صدق و کذب جمله­های انشایی در زبان عربی و تحلیل معنای آن در قرآن کریم

فاطمه نظیری

ارشد

راهنما

دفاع شده

1393

15

نمادپردازی مطالعه موردی توفیق أمین زیاد در شعر مقاومت فلسطین

راضیه فضلی

ارشد

راهنما

(دانشكده اصول الدين قم)

دفاع شده

1393

16

سبک­شناسی گفتمانی در خطبه­های اخلاقی-معنوی مشهور نهج البلاغه امام علی(ع)

عباد محمدیان

ارشد

راهنما

دفاع شده

1393

17

فراهنجاری زبانی در ديوان «همس الجفون» ميخائيل نعيمه

رحیم غریبی

ارشد

مشاور

دفاع شده

1392

18

بررسی تطبيقی سبک زنانه در اشعار پروين اعتصامی و نازک الملائکه

معصومه درخشان

ارشد

مشاور

دفاع شده

1393

19

سبک شناسی لایه آوایی صحیفه سجادیه

زاهده بیاتانی

ارشد

مشاور

دفاع شده

1393

20

بررسی تطبیقی مباحث ادبی و زبانی در تفسیر جامع البیان طبری و مجمع البیان طبرسی

مرضیه یوسفی نژاد

ارشد

مشاور

دفاع شده

1393

21

برجسته­سازی در دو جزء16 و 17 قرآن کریم

مریم یادگاری

ارشد

مشاور

دفاع شده

1394

22

عبدالرزاق عبدالواحد: دراسة اجتماعية

خالد عامریان

ارشد

مشاور

دفاع شده

1394

23

نقد و بررسي جايگاه احمد عبدالمعطي حجازي در شعر معاصر عربي

سيده حكيمه اميني كيا

ارشد

راهنما

دفاع شده

1394

24

بررسي آراء و انديشه هاي نقدي عبدالله الغذامي، مطالعه موردي كتاب "الخطيئة والتفكير"

زهرا صمدي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1395

25

بررسي و نقد علل ظهور پديده غموض در شعر معاصر عربي (بررسي موردي آثار سعيد عقل)

سارا شراره

ارشد

مشاور

دفاع شده

1396

26

نقد و بررسي و ترجمه جزء اول معاني القرآن فراء (حمد، بقره، آل عمران، نساء)

سمانه پير بداقي

ارشد

مشاور

دفاع شده

1396

9) سخنرانی

 

 

عنوان سخنرانی

مکان

سال

۱

نقد و بررسي آثار طيب صالح با تكيه بر رمان «موسم الهجرة الي الشمال»

دانشگاه اراک

1388

۲

نقد و بررسي آثار علاء الأسواني با تكيه بر رمان «عمارة يعقوبيان»

دانشگاه اراک

1389

۳

بررسی آماری و ارزيابی ترجمه‌های رباعيات خيام در جهان عرب

دانشگاه تهران

1389