دكتر محمد جرفي

باسمه تعالي

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  محمد جرفي                                                 

سال تولد: 1340

شغل: عضو هيئت علمي

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: دانشکده علوم انسانی

آدرس پست الکترونیک:  m-jorfi@araku.ac.ir

آدرس وبلاگ یا سایت:

سوابق تحصیلات

مقطع

دانشگاه

رشته

سال اخذ

كارشناسي

اهواز

زبان و ادبيات عربي

 

كارشناسي ارشد

تربيت مدرس

زبان و ادبيات عربي

 

دكترا

تهران

زبان و ادبيات عربي

 

سوابق پژوهشی

الف: تالیف یا ترجمه کتب

ترجمه:

ب: مقالات چاپ شده در مجلات

الف: علمی پژوهشی

دراسه الرموز الاسطوریه و تحلیلها فی شعر بدر شاکر السیاب جامعة ابن رشد فی هولندا 15 (1393)

بررسی سوره « عَبَس » از دیدگاه سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو   پژوهش های ادبی - قرآنی 2-2 (1393) 9-26                                                                                                                                          

ج: مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها

بررسي سبك و انسجام شعر در عصر مملوكي                ايران    گرگان

تشابهات لفظي و معنايي قرآني اشعار عبيد بن ابرص        ايران    گرگان

بررسي شكوه تعبير در خطبه ي فدكيه                       ايران

مقامات و فضايل حضرت زهرا (س) در آينه ي آيات قرآن و احاديث نبوي    ايران

د: طرح های پژوهشی

ه: راهنمایی یا مشاوره پایان نامه

الف: راهنمایی و مشاوره

 

عنوان پايان نامه

دانشجو

مقطع

راهنما ـ مشاوره

وضعيت

سال

1

المدح في شعر صفي الدين الحلي

كريم جلالي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1389

2

بررسي و تحليل اشعار علويات در ديوان عبدالمنعم فرطوسي

علي اصغر خرم آبادي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1390

3

بررسي سيماي زن در رمانهاي نجيب محفوظ

حوري فتاحي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1393

4

زيباشناسي مبحث منصوبات با استناد به قرآن و نهج البلاغه

مطهره فرجي

ارشد

مشاور

دفاع شده

1393

5

توظيف الموتيف في شعر اديب كمال الدين

نوال فاضلي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1393

6

سبك شناسي سوره نساء (سطوح معناشناسي، صرفي و نحوي، معاني و بيان)

اكرم نوري

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1393

7

بررسي زيباشناختي تصويرپردازي در جزء 30 قرآن كريم

فروغ بهبد

ارشد

راهنما

دفاع شده

 

1393

8

نقد و بررسي كاربرد نظريه نظم عبدالقاهر جرجاني در تفسير كشاف زمخشري

نرجس مالمير

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1393

9

شعر عبدالرزاق عبدالواحد: دراسة اجتماعية

خالد عامري اصل

 

ارشد

راهنما

دفاع شده

1394

10

تصويرسازي هنري در نهج اللاغه (با شرح از كتاب شرح في ظلال نهج البلاغه اثر محمد جواد مغنيه)

ناصر قاسمي

ارشد

مشاور

دفاع شده

 

1394

11

معناشناسي واژگان ده جزء سوم قرآن كريم براساس بافت

 

مهناز جيريايي

ارشد

مشاوره

دفاع شده

1395

12

مقايسه تطبيقي مضامين عاشقانه در اشعار نزار قباني و حسين منزوي

افسانه معصومي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1396

13

تحليل ديوان احمد مطر از منظر مشخصه هاي طنز

ناصر جلالي

ارشد

راهنما

دفاع شده

1397