حسین گلی

Dr.Goli

نام و نام خانوادگی : حسین گلی

سال تولد : 1355

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail h-goli@araku.ac.ir

Site

icon-e-learning-1b72z9p

سوابق تحصیلی
کارشناسی : زبان و ادبیات عرب (دانشگاه سمنان)
کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب (علامه طباطبایی)
دکتری :زبان و ادبیات عرب (دانشگاه تهران)
سوابق اجرایی
 • عضو هیئت علمی پیمانی تمام وقت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بمدت 2 سال
 • مسؤول فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان بمدت 2 سال
 • عضو هیئت علمی پژوهشی و مجازی بنیاد ساما وابسته به سازمان سنجش کل کشور

تالیف

تالیف یا ترجمه :

 • تأليف كتاب " النحو التوظیفي" به زبان عربی
 • تأليف كتاب " انسان جانشين خدا" به زبان فارسی
 • ترجمه كتاب «جلوه حضرت مريم درقرآن كريم» به زبان عربي
 • ترجمه كتاب « مبارزه اصل همیشگی در تاریخ » به زبان عربي
 • ترجمه كتاب « قرض الحسنه از نگاهی دیگر » به زبان عربي
 • مقالات چاپ شده در مجلات
 • أثر أبي العلاء المعرّي في الشعر العربي المعاصر
 • نقد ساختار گرایی معاصر در گذر نظریه و تطبیق
 • تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌ البلاغه
 • بررسی زیبایی شناسی جزء 30 قرآن کریم بر اساس نظریه نظم عبد القاهر جرجانی
 • موردکاوی تطبیقی شخصیت پردازی زن در دو رمان «جای خالی سلوچ »محمود دولت آبادی و «بدایة و نهایة» نجیب محفوظ
 • الترادف المعنوي في القرآن الكريم
 • Position Seminaries and Universities in promote Islamic Civilization
 • Ibn Sina Role in Creating the Arabic Medical Teaching Poetry
 • مقالات داوری شده و زیر چاپ
 • التناص القرآني في «إلیاذة الجزائر » لمفدي زکریا
 • مبانی دنیا شناسی دراسلام با تاکید برتعالیم امام علی(ع) در نهج البلاغه
 • معناشناسی توصیفی واژه "حکمت" با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات
 • بررسی سبک شناسی داستان‌های کوتاه هیفاء بیطار
 • نقد و بررسی جامعه شناختی داستان"رمان بدایة ونهایة "نجیب محفوظ با تکیه بر نظریات جورج لوکاچ و لوسین گلدمن
 • زیبایی شناسی استعارات و تشبیهات مؤلفه های طبیعت درسوره های نجم و قمر قرآن کریم (با تکیه بر نظریات بلاغی لیکاف و جانسون)
 • نشانه شناسی درون مایه های پایداری در اشعار سمیح القاسم و پابلو نرودا باتکیه بر روش فرم(معنا) ومفهوم رولان بارت
 • بازتاب عناصر رنگهای (سیاه، سرخ، سبز) در درون مایه های شعری رودکی و ابن خفاجه با رویکرد سبک شناسی بومی سعد مصلوح
 • مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها
 • جستاری در تاریخچه ادبیات مقاومت «همایش بین المللی هنرونوآوری علوم انسانی»
 • غدیر در شعر عرفانی فارسی « چهارمین همایش ملی غدیر پژوهی کرمانشاه »
 • تحليل روانشناختي خرد (حكمت) در شعر جاهلي با تكيه بر اشعار لبيد و زهير
 • بررسی تطبیقی مضامین داستانهای کوتاه ایران و سوریه در دودهه اول پیدایش آن
طرح های پژوهشی
 • بررسی زیبایی شناختی جزء 30 قرآن کریم براساس نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سایر فعالیت ها

برگزاری دوره ها و کارگاه ها

   • استفاده از فرصت مطالعاتی( 6 ماهه) وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کشور سوریه و لبنان
   • تدریس زبان قرآن کریم در پایگاه بسیج مسجد المهدی واقع در مجیدیه (محل سكونت سابق)
   • داوري رساله های كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
   • مترجم همزمان و شفاهي وزارت كشور و همكاري با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
   • عضو هیأت علمی پژوهشی و مجازی موسسه ساما وزارت علوم و سازمان سنجش کل کشور

سمینارها و سخنرانی های

  • سمينار درهمایش بین المللی اتحاد الكتّاب العرب دمشق با عنوان « شعر الصّعاليك»
  • سمينار درهمایش ملی اتحاد الكتّاب العرب دمشق با عنوان « منظومة الثقافة العربية »
  • سخنرانی در بزرگداشت محمود درویش با عنوان « رمزواسطوره درشعرمحمود درویش»
  • سخنرانی در هفته پژوهش سال 91 با عنوان « نقد ساختار گرایی از نظر تطبیق و اجرا »
  • سخنرانی درهفته پژوهش سال 92 با عنوان «تحول شعر عربی از جاهلیت تا عصر حاضر»
  • سخنرانی درهفته پژوهش 94 با عنوان « اللغه العربیه بین المحکیه و الفصیحه»