سید ابوالفضل سجادی

dr-sajadi
مشخصات فردی
نام : سید ابوالفضل
نام خانوادگی : سجادی
سال و محل تولد: -شهرستان خمین
شغل : عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی : دانشیار
سوابق تحصیلی

کارشناسی : زبان و ادبیات عربی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عربی(دانشگاه تربیت مدرس تهران)
دکتری : زبان و ادبیات عربی (دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

e a-sajady@araku.ac.ir

sسوابق پژوهشی
 • کتاب ها
 • الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه، تصحیح نسخه خطی، اانتشارات : ذوی القربی قم(1388)
 • تاویل واژگانی قرآن کریم، ترجمه، انتشارات : دانشگاه اراک، با همکاری دکتر میرزایی، (1390).
 • فرهنگ تعبیرات اصطلاحی، ترجمه، انتشارات : بوستان قم، با همکاری دکتر میرزایی، (1391).
 • زبان شناسی سوره یوسف، ترجمه، انتشارات : بوستان قم، با همکاری دکتر شهبازی، (1391).
 • ترجمه ها
 • تأویل واژگانی قرآن
 • فرهنگ تعبیرهای اصطلاحی
 • زبان شناسی سوره یوسف (ع)
 • تصویر ادبی در قرآن
 • مقاله های علمی پژوهشی
 • مقارنة الصفة فی اللغتین العربیة و الفارسیة

 • الانترنت و تهدیداته للغة العربیة

 • منهج النحو فی الفوائد الصمدية و الحدائق الندية

 • دراسة قصیدة الفوز و الامان فی مدح صاحب الزمان

 • معنا شناسی اسلوب کنایه در حزء سی ام

 • معنا شناسی تطبیقی علفة در قرآن و طب

 • معنا شناسی باب اشتغال در قرآن

 • زبان شناسی فعلهای مجهول... قرآن

 • ائتلاف لفظ و معنا در خطبه شقشقیه بر اساس نظریه موریس گرامون

 • ارزیابی و نقد کتاب النحو العصری

 • رویکرد زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه رحمه در قرآن

 • رب السیف و القلم فی میزان النقد

 • دلاله الصفه المشبهه فی القرآن

 • مقاله های علمی تخصصی
 • رویة جدیدة إلی المعلقات

 • کیفیت چینش واژگان قرآن

 • معناشناسی واژه هدی در قرآن کریم

 • معناشناسی واژه سبیل در قرآن کریم

 • معناشناسی واژه عقل و فهم و علم در قرآن کریم

 • آواها و القاها در سوره زلزال

 • معناشناسی واژه امر در قرآن کریم

 • بررسی واژگان متقاربه المعنی در خطبه شقشقیه

 • بررسی و نقد آراء وهابیت در انتساب شرک به شیعه از منظر قرآن
 • مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها
 • ایلیا ابو ماضی و شعر مقاومت
 • زیبایی شناسی حذف در قرآن
 • چند معنایی در جزء سی ام
 • سبک مضامین نامه علی (ع) به مالک
 • بررسی تطبیقی سیمای پیامبر (ص)در اشعاربوصیری و خاقانی
 • اسلوب کنایه در خطبه فدکیه
 • سیمای حضرت فاطمه (س) در ابیات فارسی و عربی
 • بررسی تطبیقی فضیلتهای اخلاقی در شعر ابوالعلا و ناصر خسرو
 • دیدگاه پیامبر به شعر
 • نسبت اخلاق و سیاست از دیدگاه نهج البلاغه
 • ائتلاف لفظ و معنا در خطبه شقشقیه
 • سبک شناسی ادبی خطبه اول نهج البلاغه
 • سبک شناسی فکری نامه امام علی به مالک
 • حضرت زهرا(س) درآیینه شعر و ادبیات عربی
 • آسیب شناسی نظام آموزش زبان عربی
 • واکاوی جلوه هایی از بینامتنی قرآنی در صحیفه فاطمیه
 • تبیین رابطه بینامتنیت با فنون بلاغی قدی
سابقه اجرایی
 • تدریس در آموزش و پرورش 12 سال
 • تدریس در دانشگاه اراک 13
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 2 سال
 • معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده 4سال
طرح های پژوهشی
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • راهنمایی
 • معنا شناسي واژگان مترادف قرآن كريم جز 16 تا 30
 • دلاله التقدیم و التأخیر فی القرآن من الجزء السادس عشر الي الجزءالثلاثين
 • بررسی تطبیقی اشعار اخلاقی ابوالعلاء معري و ناصر خسرو
 • چند معنایی در تفسیر کشاف ومقايسه آن با آراء تبرسي در مجمع البيان
 • ائتلاف لفظ با معنا درخطبه هاي مشهور نهج البلاغه
 • بررسی تطبیقی حکمت در شعر مولانا و متنبي
 • مقایسه تصویر پردازی قرآن در تفسیر کشاف و فی ظلال قرآن
 • فراهنجاری زبانی در دیوان همس الجفون
 • سبک شناسی سوره انعام
 • برجسته سازی های نهج البلاغه
 • زیبایی شناسی مرفوعات در قرآن
 • اختلاف نظر نحویان در قرآن و تاثیر آن در ترجمه
 • ترجمه و تحقیق معانی القرآن فراء
 • مشاوره
 • علل تقدیم و تاخیر در پانزده جزئ اول قرآن
 • بررسی حماسه های اسلامی در ادبیات معاصر عربی
 • بررسی عناصر داستانی دررمان شرق المتوسط عبدالر
 • فضائل اهل بیت در آثار نویسندگان مسیحی
 • بینامتنی قرآنی در شعر بوصیری و صرصری
 • روابط بینامتنی اشعار بارودی و شعر جاهلی
 • بینامتنی قرآنی در اشعار سه تن از شاعران شیعی
 • تاثیر ایرانیان بر زبان و فرهنگ اندلس
 • بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی
 • داستان نویسی
سایر فعالیت ها
 • عضو زبان دانان و مبلغان سازمان حج و زیارت